dimecres, 27 de novembre de 2013

CAN AMBRÒS


  És el mas que queda més amunt del grup de masies que comença pel camí de Cal Sala.
  Aquesta masia pertanyia a la família Ambrós (d'aquí el seu nom), fins que als anys setanta es va vendre a Teresa Serra (la filla del Xetes), qui segueix essent la propietària.
  De l'època en que el mas era dels Ambrós, tenim una imatge familiar.


Família Ambrós.
Cedida Vicenç Ambrós.Arxiu Ricard Gomis.Arxiu Ricard Gomis.

  La masia té planta, pis i golfes, amb carener a dos vessants, perpendicular a la façana.
  La façana principal està orientada al sud-oest. 
  Observant la façana principal, podem veure que es va fer una ampliació a la banda sud de l'edifici.
  En aquesta banda es fa construir la tina adossada a l'edifici original i, aprofitant aquest fet, es va afegir tot un nou cos a la planta i el pis.
  La façana sud-est, es repenja en un desnivell, la qual cosa fa que el pis quedi a nivell del terra. S'hi ha construït un cobert.
  La façana és de pedra, però actualment està arrebossada.


A la dreta podem veure l'afegit que fa que el carener de la teulada no quedi centrat.
Cedida Núria Puértolas.

  La planta està dividida en tres crugies perpendiculars a la façana. Les dos més antigues són les que corresponen a la banda nord.
  Aquestes crugies són de pedra, amb coberta de volta de canó de mig punt. La crugia de la dreta, com que hi ha la tina, és més curta.
  La crugia central era el celler i en ella es troba la boixa que comunica amb la tina.
  La tina és circular, folrada amb cairons de ceràmica vidrada de color vermell.
  Es conserva la premsa.
  Al pati del davant de la casa, a la dreta, hi ha una cisterna per a l'aigua.Cedides Núria Puértolas.
  


 A la façana  nord-oest s'hi va construir un cobert a nivell de la planta. Hi ha una escala, al costat de la porta principal de l'edifici, que dóna a la part superior d'aquest cobert i permet l'accés al pis del mas.
  A l'esquerra de la imatge superior podem veure les escales i la terrassa, damunt del cobert, amb accés al pis. En la fotografia inferior, de l'any 2.009, la terrassa encara no estava coberta.


Cedida Joan Baptista Costa.

Façana nord-est, part posterior de l'edifici.


Cap comentari:

Publica un comentari